DU LỊCH

10 thành viên hàng đầu trên bảng Giải đấu hàng tháng sẽ nhận được nhiều điểm và giải thưởng hơn theo hạng thành viên của họ

May' 2021 June' 2021

June' 2021

CẤP TÊN NGƯỜI DÙNG ĐIỂM
  1 st******ii1997 26048.00
  2 nd**aokk 24684.00
  3 rd****hkhoa 21006.00
  4 th****ngoc 19687.00
  5 th****cong 18004.00
  6 th****dinh 17568.00
  7 th*****nghung 16004.00
  *****Vui lòng đăng nhập để kiểm tra thứ hạng của bạn0

June' 2021

CẤP TÊN NGƯỜI DÙNG ĐIỂM
  1 st******yen2105 20006.00
  2 nd****ngtran 18006.00
  3 rd****htran 17030.00
  4 th****ngcoi 17008.00
  5 th****ongkoj 16635.00
  6 th****hoang 15068.00
  7 th****etkaco 15000.00
  8 th***abao 14350.00
  9 th****tlong 12006.00
  10 th***ivo1 11000.00
  *****Vui lòng đăng nhập để kiểm tra thứ hạng của bạn0

June' 2021

CẤP TÊN NGƯỜI DÙNG ĐIỂM
  1 st****nhtran 22002.00
  2 nd***nngo 20058.00
  3 rd****khoa 20057.00
  4 th******anh3003 19058.00
  5 th***npro 18006.00
  6 th****nguyen 15850.00
  7 th***yquy 15458.00
  8 th******en1991 15088.00
  9 th******uong123 14668.00
  10 th****tran 13058.00
  *****Vui lòng đăng nhập để kiểm tra thứ hạng của bạn0